top of page

סורגי בייבי -  סורגים נגד נפילות

 סורגים לילדים - סורגי בייבי - סורגים נגד נפילות

Success! Message received.

סורגים נגד נפילות

ליפול ולקום? אולי אפשר גם אחרת

התקנת סורגים בבית מגורים הינה חובה המוטלת על כל הורה, האחריות על חיי ילדנו זהו מושכל ראשון במעלה

סורג מובן מאליו

יש בתים בהם סורגים לילדים  נראים כאילו מובנים מעליהם, אבל יש בתים אחרים, בהם הסורג לא מובן והתוצאות יכולות להיות הרות אסון עד כדי איבוד חיי אדם, נפילה מחלון ואפילו מקומה אחת עשויה לקטול את חייו של האדם, מחובתו של כל אחד לשמור על ביתו ולהגן עליו בעזרת סורגים נגד נפילות.

 הביטחון עלינו

חלון הבית פתוח לא אחת, במיוחד בישראל כאשר עונות השנה מזמינות רוח קיצית או אביבית קלילה, והחלון נותר פתוח. כשיש ילדים בבית לא אחת הם יבחרו להיצמד לחלון על מנת לצפות במתרחש בחוץ, לילד קשה לאמוד את רמת ההתכופפות שלו מחלון הבית והוא עשוי לסכן את עצמו בהתכופפות יתר.

לקחת את החיים ברצינות

האחריות המוטלת עלנו כהורים היא לבטח את בני המשפחה שלנו במיוחד את הילדים, התקנת סורגים נגד נפילות זו חובה בסיסית של כל הורה באשר הוא. אפילו כשמדובר בקומה נמוכה באופן יחסי, תמיד חייבים להרכיב סורג וסורג טוב ובטיחותי.

להכיר את המציאות

  • גם במצב בו חוששים שהסורג יכער את החלון ויגרום לו להיות פחות יפה ואסתטי, צריך לדעת שני דברים המהווים הצצה חטופה דרך חלון העובדות

  • בטיחות קודמת לאסתטיקה

  • סורג יכול לייפות את החלון

כשמכירם את שתי אבני היסוד הללו ניתן להיות בטוחים שהבחירה שלכם תהיה מוצלחת והתקנת סורגים נגד נפילות לא תסכן את המראה המושלם של החלון והבית בכלל, חשוב להקפיד על בטיחות בכל התחומים, וסורג הינו אחד מהתחומים בהם אין להתפשר על המקסימום, על הכי טוב עבור ילדנו.

סורגים לבית
הגבהת מעקה למרפסת
סורגים לבית
סורגים לבית
סורגים לבית
סורגים לבית
סורגים לבית
סורגים לבית
סורגים לבית
סורגים לחלונות
סורגים לבית
סורגים לחלונות
סורגים לבית
סורגים לבית
סורגים לחלונות
סורגים לבית
מעקות למרפסות
מעקות למרפסת
סורגים לבית
הגבהת מעקה למרפסת
סורגים לבית
סורגים לבית
סורגים לבית
סורגים לבית
סורגים לבית
סורגים לבית
סורגים לבית
סורגים לחלונות
סורגים לבית
סורגים לחלונות
סורגים לבית
סורגים לבית
סורגים לחלונות
סורגים לבית
מעקות למרפסות
מעקות למרפסת
bottom of page
. . .